Varakahju

Kodu ja juriidilise isiku varakahju

  • Juhtumi käsitlus;
  • Kindlustuseseme riski kaardistus kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustusperioodi kestel sh kliendisuhte hoidmine;
  • Remondieelarve kontroll või teostatud remondi järelkontroll;
  • Kindlustuseseme turuväärtuse või ehitise taastamis- või aegväärtuse määramine;
  • Kahjujuhtumi asjaolude uurimine;
  • Äritegevuse katkemise kahju hindamine.