Varakahju

Kodu ja juriidilise isiku varakahju Juhtumi käsitlus; Kindlustuseseme riski kaardistus kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustusperioodi kestel sh kliendisuhte hoidmine; Remondieelarve kontroll või teostatud remondi järelkontroll; Kindlustuseseme turuväärtuse või ehitise taastamis- või aegväärtuse määramine; Kahjujuhtumi asjaolude uurimine; Äritegevuse katkemise kahju hindamine.