Teenused

Teenused ja tegevuste loetelu 

Juhtumi lahendamine

 • juhtumiga tutvumine;
 • kohtumise ettevalmistus;
 • sündmuskoha ja kahjueseme ülevaatus;
 • asjaolude tuvastamine;
 • remondieelarve võrdlus ja/või koostamine;
 • juhtumi kokkuvõte.

Kahjueseme ülevaatus, remondieelarve kontroll või teostatud remondi järelkontroll

 • töö võrdlusmaterjalidega;
 • ülevaatuse ettevalmistus;
 • sõiduki või eseme ülevaatus, vajadusel spetsilisti kaasamine asja lahti võtmisel;
 • sõiduki andmete lugemine;
 • kontrolli kokkuvõte.

Juhtumi asjaolude uurimine

 • juhtumiga tutvumine;
 • kohtumise ettevalmistus;
 • tunnistajate küsitlemine;
 • sündmuskoha ja/või kahjueseme ülevaatus;
 • võrdlusmaterjalide kogumine;
 • tehniliseeksperdi kaasamine ja/või konsultatsioon;
 • uurimise kokkuvõte või asjatundja arvamus.

Tööjõu rent

 • kahjueksperdi või käsitleja ajutine asendamine;
 • erakorraline töömahu suurenemine, ootamatu sündmus või looduskatastroof vms.