Nõustamine

Juriidiline nõustamine

  • asjaoludega tutvumine;
  • nõustamine;
  • juriidiline esindamine.