Tehniliste riskide kahju

CPM, CAR, EAR, MB, EEI

  • Juhtumi käsitlus;
  • Kindlustusriski kaardistus kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustusperioodi kestel sh kliendisuhte hoidmine;
  • Remondieelarve kontroll või teostatud remondi järelkontroll;
  • Kahjujuhtumi asjaolude uurimine.