Ennetus

  • Olukorraga tutvumine;
  • Ohtude kaardistus ja analüüs;
  • Kokkuvõte;
  • Tegevuste kokkuleppimine;
  • Meetmete rakendamine;
  • Haldamine.