Ülevaatus

Territoorium, ehitis ja masin

Aerofoto

  • Ülevaade territooriumist, kinnistust;
  • Ülevaade kõrgehitisest;
  • Ülevaade suuremõõtmelisest ehitisest.

Detailfoto

  • Korstnaosast
  • Mastiosast;
  • Tuulegeneraatoriosast;
  • Masinast, kraanast, laevast jms.

Aerovideo

  • 360º territooriumist, kinnistust;
  • 360º kõrgehitisest;
  • 360º suurtest masinatest, kraanadest, laevadest jms.