ENNETUS, ABI JA LAHENDUS

Liiklusõnnetuse vormistamata jätmine

NB! Sündmuskohalt lahkumine ei ole lubatud, kui osapooled ei ole nõuetekohaselt vormistanud liiklusõnnetust. Liiklusseadus  § 169.  Juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral (1) Kui on juhtunud liiklusõnnetus, peab liiklusõnnetuses osalenud juht: 1) võimalikult kiiresti seisma jääma, põhjustamata sellega lisaohtu, ja lülitama sisse ohutuled. Kui sõidukil puuduvad ohutuled või kui liiklusõnnetuses osalenud sõiduk asub kohas, kus nähtavus on halb või…
Read more

“Kinnita tagaistmel turvavöö”

Maanteeamet  “Kinnita tagaistmel turvavöö” Vaata Maanteeameti videot siit Mis juhtub siis kui taga istuja jätab turvavöö kinnitamata? Vaata ja õpi.

Varakahju

Kodu ja juriidilise isiku varakahju Juhtumi käsitlus; Kindlustuseseme riski kaardistus kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustusperioodi kestel sh kliendisuhte hoidmine; Remondieelarve kontroll või teostatud remondi järelkontroll; Kindlustuseseme turuväärtuse või ehitise taastamis- või aegväärtuse määramine; Kahjujuhtumi asjaolude uurimine; Äritegevuse katkemise kahju hindamine.

Tehniliste riskide kahju

CPM, CAR, EAR, MB, EEI Juhtumi käsitlus; Kindlustusriski kaardistus kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustusperioodi kestel sh kliendisuhte hoidmine; Remondieelarve kontroll või teostatud remondi järelkontroll; Kahjujuhtumi asjaolude uurimine.

Sõidukikahju

Liiklus- ja kaskokahjud Juhtumi käsitlus; Sõiduki turuväärtuse hindamine; Remondieelarve kontroll või teostatud remondi järelkontroll; Sündmuskoha vaatlus ja kahjujuhtumi asjaolude uurimine; Liiklustehniline ekspertiis*.