Liiklusõnnetuse vormistamata jätmise tagajärjed

NB! Sündmuskohalt lahkumine ei ole lubatud, kui osapooled ei ole nõuetekohaselt vormistanud liiklusõnnetust. Liiklusseadus1  § 169.  Juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral (1) Kui on juhtunud liiklusõnnetus, peab liiklusõnnetuses osalenud juht: 1) võimalikult kiiresti[…]

Loen