Tehniliste riskide kahju

CPM, CAR, EAR, MB, EEI Juhtumi käsitlus; Kindlustusriski kaardistus kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustusperioodi kestel sh kliendisuhte hoidmine; Remondieelarve kontroll või teostatud remondi järelkontroll; Kahjujuhtumi asjaolude uurimine.