Liiklusõnnetuse vormistamata jätmine

NB! Sündmuskohalt lahkumine ei ole lubatud, kui osapooled ei ole nõuetekohaselt vormistanud liiklusõnnetust. Liiklusseadus  § 169.  Juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral (1) Kui on juhtunud liiklusõnnetus, peab liiklusõnnetuses osalenud juht: 1) võimalikult kiiresti seisma jääma, põhjustamata sellega lisaohtu, ja lülitama sisse ohutuled. Kui sõidukil puuduvad ohutuled või kui liiklusõnnetuses osalenud sõiduk asub kohas, kus nähtavus on halb või…
Read more