EESTI
+372 527 2829
info@risk3.ee

Varakahju

KINDLUSTUSKAHJU ENNETUS, ABI JA LAHENDUS

Kodu ja juriidilise isiku varakahjude lahendamine

  • juhtumi käsitlus;
  • kindlustuseseme riskide (ohtude) kaardistus kahjueseme ülevaatusel;
  • kahju esme ülevaatus, remondieelarve kontroll või teostatud remondi järelkontroll;
  • kahjueseme turuväärtuse või kahjustatud ehitise taastamis- või jääkväärtuse (aegväärtuse) hindamine;
  • juhtumi asjaolude uurimine;
  • äritegevuse katkemisest tekkinud kahju hindamine.

Kasulikud viited

Krediidiinfo

Riigi Ilmateenistus